Ytra mat í Giljaskóla í næstu viku

Í næstu viku verður unnið að ytra mati á okkar skóla. Það felst meðal annars í því að matsaðilar frá Menntamálastofnun munu dvelja hér í skólanum fara m.a. í vettvangsskoðanir í kennslustundir hjá öllum nemendum. Einnig taka þeir rýniviðtöl við ýmsa hópa; starfsmenn, foreldra, nemendur og fulltrúa úr skólaráði. Óskað hefur verið eftir þátttöku í umræðuhópa, en valið var í þá með slembiúrtaki. Foreldrum var kynnt ef börn þeirra lenda í slíku úrtaki.

Matsaðilar skoða auk þess öll möguleg gögn um skólann, bæði á heimasíðu og gögn sem þeir fá send rafrænt frá skólanum, samræmd könnunarpróf og aðrar kannanir og hvaðeina sem getur varpað ljósi á okkar skólastarf. Matinu er ætlað að vera leiðbeinandi og framfaramiðað. Sérstaklega er hugað að því sem er framúrskarandi gott og öðrum til eftirbreytni en að sjálfsögðu er matið líka umbótamiðað og hugsað til að styrkja okkar ágæta skólastarf þegar til lengri tíma er litið.


Á hverju ári eru nokkrir grunnskólar (og raunar leik- og framhaldsskólar líka) metnir með ytra mati og gert ráð fyrir að innan fárra ára hafi allir grunnskólar landsins farið í gegnum sambærilegt mat og þannig þróist þetta sem sjálfsagður og eðlilegur hluti skólastarfs. Þetta er samstarfsverkefni mennta- og menningarmálaráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga en það er Menntamálastofnun sem sér um framkvæmdina.

Matsaðilarnir sem koma til okkar heita Svanfríður Jónasdóttir og Þórdís Hauksdóttir.