Innritun og móttaka nýrra nemenda

Umsókn um skólavist fyrir nemendur með lögheimili á Akureyri þarf að skila inn rafrænt

Umsókn um námsvist utan lögheimilissveitafélags

Reglur um greiðslur fyrir nemendur sem stunda nám utan lögheimilissveitarfélags

Innritun nýrra nemenda í grunnskóla Akureyrarbæjar fer þannig fram að á heimasíðu skóladeildar, akmennt.is, er rafrænt eyðublað sem ber að nota þegar sótt er um skólavist.  Skóladeild sendir síðan umsóknina til þeirra skóla sem sótt er um. Í febrúar er auglýstur sérstakur tími til umsóknar um skólavist fyrir nýnema. 

Áður hefur foreldrum staðið til boða  að koma í grunnskólana til að kynna sér starf og starfsaðstæður.  Þó Akureyrarbær auglýsi að það sé val foreldra í hvaða skóla börn þeirra fari er það þó þannig að börn innan hverfis sitja fyrir um skólavist og síðan fer eftir aðstæðum og plássi í skólanum hve mörgum er hægt að bæta við. 

Móttaka nýrra nemenda

1. bekkur

Að vori er verðandi 1. bekkjar nemendum og foreldrum boðið í kynnisferð um skólann. Foreldrum er kynnt skólastarfið og Frístund á meðan eldri nemendur skólans fylgja nýnemum um húsnæðið og kynna þeim aðstæður. Nemendur ljúka heimsókninni með samverustund í Frístund þar sem þeir vinna verkefni.

Að hausti eru foreldrar og nemendur boðaðir í viðtal til verðandi umsjónarkennara. Haldinn er fræðslufundur fyrir foreldra í fyrsta bekk að hausti þar sem m.a. er boðið upp á súpu og brauð.

Fyrstu tveir skóladagarnir eru jafnan í styttra lagi og nemendum kynnt ýmislegt sem fylgir því að verða grunnskólanemandi. Foreldrar meta sjálfir hversu lengi þeir fylgja barni sínu eftir í skólann þessa fyrstu daga.

Móttaka nýrra nemenda í 2. - 10. bekk

Í Giljaskóla er lögð áhersla á að taka vel á móti öllum nýjum nemendum og stuðla þannig að farsælli skólagöngu. Deildarstjórar hafa yfirumsjón með móttöku nemenda sem flytjast milli skólahverfa. Deildarstjóri, umsjónarkennari og foreldrar hafa allir hlutverk í því ferli.

Foreldrar:

 • hafa samband við skólann

 • fylla út umsókn um skólavist fyrir barn sitt

 • láta vita ef gera þarf sérstakar ráðstafanir varðandi nám eða heilsu barnsins

 • sjá til þess að barnið fái tækifæri til að skoða skólann

 • setja sig í samband við ritara til að skrá ýmsar mikilvægar persónuupplýsingar, neyðarkort, mataráskrift og frístund.

Deildarstjóri

 • fer yfir umsókn og samþykkir

 • upplýsir viðkomandi umsjónarkennara

 • ákveður heimsóknardag í samráði við foreldra og umsjónarkennara

 • sér til að nemandi og foreldri hitti umsjónarkennara

 • upplýsir hjúkrunarfræðing og námsráðgjafa og aðra kennara og skólaliða um nýjan nemanda

Umsjónarkennari

 • hittir nemanda og foreldra fyrir skólabyrjun og ræðir um skipulag og afhendir stundaskrá

 • upplýsir bekkinn og foreldra um komu nýs nemenda og ræðir um hvernig við tökum vel á móti nýjum nemendum

 • velur nemendur úr bekknum til að vera styðjandi vinir sem nemandi getur leitað til með ýmsar spurningar varðandi skipulag og umgengni

 • sér um að taka til gögn og skipuleggja námsumhverfi

 • hefur samráð við aðra kennara varðandi ýmsa námshópa s.s. verkgreinar, sund, tónmennt o.fl.

 • leitar upplýsinga um nemanda hjá fyrri skóla ef þörf er á

 • fundar með foreldrum ef þörf er á í því skyni að leita frekari upplýsinga um nám, líðan og heilsu.

Ef um er að ræða nemanda með skilgreinda fötlun er fundað að vori með starfsmönnum skólateymis og foreldrum viðkomandi nemanda til undirbúnings skólagöngu.

Bekkjarfélögum er gerð grein fyrir fötluninni í samráði við foreldra barnsins.