Bekkjarfulltrúar

Reikningsnr.  0565-26-774 kt. 550998-3359

Ég er bekkjarfulltrúi - bæklingur

Hugmyndabanki

Bekkjarfulltrúar 2019 - 2020

 

Hlutverk bekkjarfulltrúa:

Á hverju hausti skulu kjörnir 2 eða fleiri bekkjarfulltrúar úr hópi foreldra í hverri bekkjardeild.

Hlutverk bekkjarfulltrúa er að stuðla að auknu samstarfi foreldra, kennara og nemenda innan hvers bekkjar. Bekkjarfulltrúar eru kosnir af foreldrum eða tilnefndir í samráði við fyrri bekkjarfulltrúa.

Bekkjarfulltrúar kalla saman foreldra barnanna í bekknum. Ræðir við þá um markmið og framkvæmd bekkjarstarfs á komandi vetri. Bekkjarfulltrúar eru tengiliður umsjónarkennara við foreldra og er ætlað að tryggja gott samstarf þar á milli.

Bekkjarfulltrúar eru tengiliðir foreldra við kennara og kemur sjónarmiðum þeirra á framfæri þegar þess gerist þörf.

Bekkjarfulltrúar eru reiðubúnir til að aðstoða kennarann við að skipuleggja þátttöku foreldra í skólastarfinu, t.d. í tengslum við vettvangsferðir, starfskynningu og heimsóknir foreldra í bekkinn.

Bekkjarfulltrúar eru tengiliðir foreldra innbyrðis, hafa frumkvæði að því að sem flestir foreldrar séru virkir í bekkjarstarfinu. Best er að skipta verkefnum með foreldrum í upphafi skólaárs, t.d. umsjón bekkjarskemmtana. Gott er að mynda hópa nokkurra foreldra til að vinna verkefnin.

Bekkjarfulltrúar eru tengiliðir foreldra við stjórn foreldrafélagsins og taka ákvörðun um hvernig skuli verja þeim peningum sem foreldrafélagið úthlutar á hverjum vetri til foreldrasamstarfs.

Bekkjarfulltrúar hlusta eftir sjónarmiðum nemenda varðandi bekkjarstarf og bekkjaranda. Gott er t.d. að nemendur taki þátt í einum foreldrafundi á hverju ári þar sem málin eru rædd.

Bekkjarfulltrúar frá fyrri árum :

Bekkjarfulltrúar 2018 - 2019

Bekkjarfulltrúar 2017 - 2018

Bekkjarfulltrúar 2016 - 2017

Bekkjarfulltrúar 2015 - 2016

Bekkjarfulltrúar 2014 - 2015

Bekkjarfulltrúar 2013 - 2014

Bekkjarfulltrúar 2012 - 2013

Bekkjarfulltrúar 2011 - 2012

Bekkjarfulltrúar 2010 - 2011

Bekkjarfulltrúar 2009 - 2010