Frístund

Börn í 1.-4. bekk eiga kost á dvöl í Frístund eftir skólatíma dag hvern til kl. 16:15. Frístund er tilboð sem hluti af skólastarfinu og fylgir stefnu skólans.


Markmið
Meginmarkmið Frístundar er að sameina uppeldi og menntun við hæfi þeirra barna sem Frístundar njóta, að örva alhliða þroska þeirra, að efla með þeim virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, að efla sjálfstæði, ábyrgð, umburðarlyndi og vináttu. Reynt er að ná þessum markmiðum með fjölbreytilegum verkefnum. Mest áhersla er lögð á frjálsan leik, þar sem skólavistun er í raun frítími barnanna. Einnig er hópastarf og skapandi verkefni eftir því sem unnt er.

Skráning
Forskráning fer fram á vorin um leið og 6 ára börn eru innrituð í skólann. Í ágúst þarf að staðfesta skráninguna. Lágmarks tímafjöldi er 20 tímar á mánuði.

Skráningargjald  (20 klst) ................ 7.940 kr.

Hver klukkustund eftir fyrstu 20 klst. .... 397 kr.

Síðdegishressing pr. dag .................... 145 kr.

Innheimta fer í gegnum innheimtukerfi bæjarins. Systkinaafsláttur gildir á milli frístunda, leikskóla og dagmæðra.
Staðfest skráning gildir út allt skólaárið. Felur hún í sér tímann sem barnið er í frístund á hverjum degi, sem foreldri greiðir fyrir samkvæmt gildandi gjaldskrá á hverjum tíma. Gagnkvæmur uppsagnarfrestur á skráningu er 1 mánuður.

Starfsfólk

Elín Eyjólfsdóttir, umsjónarmaður, Alex Daði Blöndal, Daníela Jóhannsdóttir, Kristín Alfreðsdóttir, Kristín Gunnbjörnsdóttir, Kristófer Andri Ólafsson, Sædís Marinósdóttir og Þórunn Helga Helgadóttir

Starfstími

  • Starfstími Frístundar miðast við skólaárið og tekur sömu breytingum.

  • Daglegur opnunartími Frístundar er frá 12:30-16:15.

  • Miðað er við að viðverutími barns í skóla, þ.e. í kennslustundum og skólavistun, sé ekki lengri er 8 1/2 klukkustund á dag.

  • Þá daga sem kennsla er felld niður, t.d. vegna veðurs eða annars ófyrirséðs skulu skólavistanir vera opnar á venjulegum tíma, þ.e. frá hádegi fyrir þau börn sem skráð eru í vistun. Skólar loka ekki í slíkum tilvikum heldur eru opnir fyrir þau börn sem þangað leita.

  • Skólavistanir skulu þá einnig vera opnar fyrir aðra nemendur á þeim tíma sem þeir hefðu átt að vera í kennslustundum og skal þá greitt fyrir hvern klukkutíma. Þessa vistun þurfa foreldrar að panta með viku fyrirvara.

  • Á hverju skólaári er Frístund lokað sem svarar þremur dögum vegna samstarfsfunda og koma þeir dagar fram á skóladagatali Giljaskóla.

  • Breytingar á mánaðarlegri skráningu er hægt að gera, ef það er gert fyrir 20. næsta mánaðar á undan.

  • Á löngum dögum þegar Frístund er opin allan daginn og á þeim dögum sem ekki er hefðbundin kennsla gildir föst skráning EKKI og þarf að skrá sérstaklega á þá daga og er greitt sérstaklega fyrir þá. Fyrir þessa daga þarf að skrá nemanda fyrir 20. næsta mánaðar á undan með því að senda tölvupóst á umsjónarmann. Þessir dagar eru merktir á skóladagatalinu.

  • Veikindi, frí og önnur forföll þarf að tilkynna í Frístund í síma 462 4825 eða til ritara skólans í síma 462 4820.

  • Ef um breyttan áður skráðan tíma er að ræða er hægt að senda börnin með skrifleg skilaboð, t.d. ef þau eiga að fara fyrr heim eða heim með vini. Leyfi til þess þurfa að koma frá foreldrum/forráðamönnum.

Sími Frístundar er 462 4825 og netfangið er ellae@akmennt.is